Allison Håndsprit Gel 80% 225ml

Allison Håndsprit Gel 80% 225ml

24,95 DKK

Håndsprit med 80% alkohol til en rigtig god pris <3

Ikke på lager

Beskrivelse

Allison Håndsprit Gel 80% 225ml

Håndsprit gel.
Anti-bakteriel gel med 80% alkohol. Dræber flere typer af bakterier. Uden parfume og med plejende glycerin.

Brug 3 ml hånddesinfektionsgel og gnid det ud på hele hånden, også imellem fingrene i minimum 30 sekunder.

Aktive stoffer:
Ethanol 70-80 % CAS nr. 64-17-5

UFI: NTA4-18GE-U000-PSRY

ADVARSEL. Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevaring:

Opbevares utilgængelig for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Ingredienser:

Alcohol Denat.
Aqua
Glycerin
Carbomer
Aminomethyl Propanol